Xem Phim: Bộ sưu tập File Nokia Full INI VietNam
Ấn +1 Để xem phim nhanh hơn List file đang có :

1110i RH-93_7.02
1200 RH-99_6.00
1202 RH-112_3.10
1208 RH-105_6.00
1280 RM-647_6.20
1616 RH-125_6.20
1650 RM-305_6.00
1661 RH-122_5.01
1680c RM-394_7.60
1800 RM-653_6.20

2310 RM-189_6.52
2323c RM-543_9.85
2330c RM-512_9.85
2600c RM-340_7.60
2610 RH-86_7.11
2626 RM-291_6.81
2630 RM-298_7.60
2680s RM-392_6.17
2690 RM-635_10.10
2690 RM-635_10.65 hoanghiep1506
2700c RM-561_9.98
2710c RM-586_9.67
2720a RM-519_9.85
2730c RM-578_9.41
2730c RM-578_10.47


3110c RM-237_7.21-7.30 ==> 7.30 k có TV nhưng add luôn cho tiện (ae tự xào nấu)
3120c RM-364_9.41
3500c RM-272_7.21
3600s RM-352_7.23
3610a RM-429_3.56
3710a RM-509_4.35
3720c RM-518_10.16

5030c RM-524_5.01
5130c RM-495_7.97
5200 RM-174_7.20
5220 RM-411_7.23
5230 RM-588_40.0.003
5230 RM-588_50.0.001 Mạnh Trần
5233 RM-625_40.1.003
5233 RM-625_50.1.001 Mạnh Trần
5250 RM-684_20.0.004
5250 RM-684_30.0.002 Mạnh Trần
5300 RM-146_7.20
5310 RM-303_9.42
5320d RM-409_4.13
5530c RM-504_32.0.007
5610 RM-242_9.40
5630d RM-431_012.008
5630d RM-431_013.009
5700 RM-230_4.21
5800 RM-356_52.0.007

6085 RM-198_6.00
6120c RM-243_7.10
6125 RM-178_5.43
6131 RM-115_6.60 hoanghiep1506
6151 RM-200_4.10
6210s RM-367_5.16
6212c RM-396_6.20
6220c RM-328_5.15
6233 RM-145_5.60
6260s RM-368_7.27
6260s RM-368_7.27
6267 RM-210_5.20
6280 RM-78_6.10
6300 RM-217_7.21-7.30 ==> 7.30 k có TV nhưng add luôn cho tiện (ae tự xào nấu)
6303c RM-443_9.10-10.12
6303ci RM-638_9.83
6303ci RM-638_10.80
6500c RM-265_9.45
6500s RM-240_10.00
6500s RM-240_10.30 Vietnamese Ok By HoaiTrung
6500s RM-240_12.35 Vietnamese ok By HoaiTrung Xem info
6600f RM-325_6.20
6600i RM-570_36.60
6600s RM-414_6.55
6680 RM-36_5.050407 *
6681 RM-57_6.09.00 *
6700c RM-470_13.10
6700c RM-470_13.21 ==> TV ok
6700c RM-470_13.21 Logo T-Mobile Vietnamese GOLD Ok TV ok
6700s RM-576_062.001
6700s RM-576_071.004 Mạnh Trần
6710s RM-491_031.022
6720c RM-424_031.022
6730c RM-566_031.022
6760s RM-573_3.45
6760s RM-573_21.005

7100s RM-438_6.31
7210c RM-436_7.23
7230 RM-604_10.81
7230 RM-604_10.82 Vietnamese Ok Xem Info
7310c RM-379_9.40
7370 RM-70_4.13
7373 RM-209_5.50
7390 RM-140_3.84
7390 RM-140_4.51 Mạnh Trần
7500 RM-249_5.21
7510a RM-398_6.65
7610s RM-354_7.23
7900 RM-264_4.84

8800 RM-233_10.00

C1 RM-607_4.40
C1 RM-643_4.40
C1 RM-643_5.45
C1 RM-689_003.00
C2 RM-702_6.51 Mạnh Trần
C2 RM-704_3.42 hoanghiep1506
C2 RM-721_11.00
C2 RM-721_11.10
C3 RM-614_8.63
C3 RM-640_6.05
C3 RM-776_6.50
C5 RM-645_062.001
C5 RM-645_071.005
C5 RM-697_12.0.023
C5 RM-697_20.0.024
C5 RM-745_071.003
C6 RM-601_013.016 & 014.002
C6 RM-612_20.0.042
C6 RM-612_40.0.021
C7 RM-675_014.002

E5 RM-632_071.003
E6 RM-609_021.014
E7 RM-626_014.002
E51 RM-244_410.34.001
E52 RM-469_054.003
E52 RM-469_071.004 Mạnh Trần
E63 RM-437_510.21.010
E66 RM-343_510.21.009

E71 RM-346_410.21.010 hoanghiep1506
E71 RM-346_510.21.009
E72 RM-530_054.005
E72 RM-530_071.004
E75 RM-412_211.12.01
E90 RA-6 RA6_400.34.93

N73 RM-133_4.0850.43.0.1 *
N76 RM-135_31.0.014
N78 RM-235_30.011
N79 RM-348_32.001
N8 RM-596_014.002
N81 RM-179_21.0.010
N81 RM-223_21.0.010
N81 RM-223_24.0.002 TV ok new
N82 RM-313_35.0.002
N85 RM-333_30.019
N86 RM-484_30.009
N86 RM-484_30.009
N95 RM-159_35.0.002
N95 RM-320_35.0.001
N96 RM-247_30.033
N96 RM-247_30.101 Tieng Viet ok By HoaiTrung
N97 RM-505_22.0.110
N97-RM-507_22.2.110 Tiếng Việt Ok By HoaiTrung
N97 RM-555_30.0.004

X1 RM-713_5.29 NTC_Mobile
X2 RM-618_8.17
X2 RM-618_8.25
X2 RM-709_8.63
X2 RM-709_8.70 TV ok By HoaiTrung
X3 RM-540_8.54
X3 RM-540_11.00
X3 RM-639_5.65
X3 RM-639_6.00
X3 RM-639_6.00
X3 RM-775_6.50
X5 RM-627_043.016
X6 RM-559_31.0.004
X6 RM-559_32.0.002
X7 RM-707_021.013
X7 RM-707_022.014 Mạnh Trần

Ý kiến bạn đọc [ 0 ]


Đăng nhận xét

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( b-( :-L x( =)) :P :mj


Copyright © 2011 NhocLak.Com, All Rights Reserved.
Tất cả những video trên site của chúng tôi đều được lấy từ những trang chia sẽ video phổ biến như youtube, megavideo, videobb, vv... Chúng tôi không lưu trữ hay upload bất kỳ video nào, Vì vậy chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào về bản quyền. Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào về thông tin bản quyền Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp video hoặc dịch vụ lưu trữ video.